Güncel Sendika Haberleri

31 Temmuz, 2008

TÜRK ULUSU ATATÜRK’E ve CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKACAKTIR

 

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı Mustafa Kemal’in önderliğinde verilen ulusal mücadelenin sonunda kurulmuştur. Bu öyle bir mücadeledir ki, dünyadaki bütün mazlum uluslara örnek olmuştur. Emperyalizmin sömürgelerinde bağımsız devletlerin kurulmasına öncülük etmiştir.

 “Atatürk Devrimleri toplumda travma yaratmıştır” diyerek Cumhuriyet Devrimlerine saldıranlar şunu iyi bilsinler ki, ulusumuzun kutsal bildiği değerlere bu mücadeleyle sahip çıkılmıştır.

Saltanat ve hilafeti kaldırarak çağdaş, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk, bugün Taliban liderinin önünde diz çökenlerde, Arap kral ve şeyhlerinin ayağına gidip mabeyin katibi gibi yanlarında el pençe divan duran gerici zihniyetin temsilcilerinde, elbette travma yaratmıştır. Bu anlamda tespit doğrudur. Yarası olan gocunmaktadır. Çünkü onlar aynı zamanda Said-i Nursilerin, Derviş Memetlerin de torunlarıdır.

Türk Ulusu asıl şimdi bir müthiş bunalım yaşamaktadır. Çünkü emperyalizmin yerli işbirlikçisi olan AKP iktidarı, mazlum ulusların yanında değil, AB ve ABD emperyalistlerinin yanındadır. Irak’ta, Filistin’de, Lübnan’da, Afganistan’da halklar emperyalist saldırıların ve sömürünün işkencesi altında inim inim inlerken AKP hükümetinin temsilcileri Amerika’nın, İsrail’in ve AB’nin yanında olmuşlardır. BOP eş başkanı olmayı bile kendileri için onur saymışlardır. “Atatürk’ün posterleri artık devlet kurumlarından indirilmelidir.” diyen AB’nin “densiz”  memurlarına yanıt vermemişler, duymazdan gelmişlerdir. Atatürk Cumhuriyeti’nin kazanımı olan dev kuruluşlar özelleştirme adı altında Emperyalizmin işbirlikçilerine peşkeş çekilmiş, haraç mezat “babalar” gibi satılmıştır. Cumhuriyet’in bütün kalelerine girilmiş, bütün limanları zapt edilmiştir. Ülkemiz adeta sömürgeleştirilmektedir. Müstemlekeye dönüştürülmektedir. Bu ulusun kötülüğünü isteyenler ve kendi çıkarlarını emperyalist işgalcilerin çıkarlarıyla birleştiren yöneticiler iş başındadır. Halk yoksul, işsiz, aç ve perişan haldedir. Asıl travma budur. Bunalım budur.

Eğitim-İş olarak diyoruz ki, bu gerici zihniyet, bu karşı devrimci güçler ne yaparlarsa yapsınlar Türk Ulusu’nun gönlünden, yüreğinden ve beyninden Mustafa Kemal’i asla silemeyeceklerdir. Buna güçleri yetmeyecektir. Onları şiddetle kınıyoruz. Başöğretmenimiz Atatürk’e uzanan eller kırılsın. Türk Ulusu ve Cumhuriyetin öğretmenleri her zaman Ata’sına sahip çıkacaktır.  

EĞİTİM-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU