Güncel Sendika Haberleri

02 Temmuz, 2008

TÜRKİYE BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR, MÜSTEMLEKE DEĞİLDİR

Dünya Bankası’nın Türkiye’deki öğretmen maaşlarına karşımaya hakkı olmadığı gibi, ifade ettiklerinin de gerçekle ilgisi yoktur. OECD raporları bizzat ortadadır. Eğitime Bakış 2007 : OECD Göstergeleri” raporuna göre, en az 15 yıllık deneyim sahibi bir öğretmenin yıllık maaşı Lüksembourg’da 88,000 dolar, İsviçre’de 60,000 dolar, Almanya, Kore, İsviçre’de 50,000 dolar, Avustralya, İngiltere, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 40,000 dolardır. OECD ülkeleri arasında en alt sırada yer alan Macaristan’da bile yıllık öğretmen maaşı 16,000 dolar iken,  Türkiye’de bu oran yaklaşık 10 bin dolardır.

Ocak ayı itibari ile 9/1 derecedeki öğretmen 973 milyon almaktadır. Türk-İş’in verilerine göre Aralık ayı itibariyle açlık sınırı 688 YTL, yoksulluk sınırı ise 2 bin 241 YTL'’dir.  Buna göre Ocak 2008 itibariyle 973 milyon lira maaş alan bir öğretmen, ay boyunca yaklaşık 688 milyon lirayı gıda malzemelerini alabilmek için harcamaktadır. Bu oran da maaşının yüzde 70’ine karşılık gelmektedir. Maaş, öğretmenin toplam harcamalarının yalnızca yüzde 43'ünü karşılayabilmektedir.

Öğretmenlerin geçim sıkıntısı ile mücadele ederken, maaşların “yüksek” olarak nitelendirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca açıklamanın Dünya Bankası'nın bir 'memuru' tarafından yapılması da düşündürücüdür. Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların içişlerimize ne derece karıştığını da gösteren bu tablo, Osmanlı'nın son dönemlerindeki 'Düyun-u Umumiye'yi çağrıştırmaktadır.

Emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi veren ve bu mücadelesiyle dünya uluslarına örnek olan Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası kuruluşların içişlerimize müdahalesine izin verilemez. Başbakan başta olmak üzere ülkemizi yönetenler, iktidarı ile muhalefeti ile Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ettirmemeli, onurumuz ile oynatmamalı, bu gidişata bir an önce “dur” demelidirler. 

EĞİTİM-İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU