Güncel Sendika Haberleri

24 Nisan, 2013

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNE MÜJDE: EK DERS KAZANIMI

Bilindiği gibi ortaöğretim kurumlarında yapılan ortalama yükseltme sınavlarında, yabancı dil dersi için hem yazılı hem de sözlü sınav yapılmakta ve her iki sınav için de ek ders ücreti alınmaktaydı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2011 tarih ve 39878 sayılı kararı ile bu ücretler ödenmemeye ve ödenenler de geri istenmeye başlanmıştı.
        Söz konusu hukuk dışı düzenlemenin iptali istemiyle üyemiz üzerinden yargıya başvurduk. Yargı, sözlü ve yazılı sınav komisyonları için ayrı ayrı ek ders ücreti ödenmesi yönünde karar vererek haksız, hukuksuz ve angarya içeren düzenlemeye “dur’’ dedi.