Güncel Şube Haberleri

07 Mayıs, 2024

EĞİTİM İŞ ANTALYA 1 NOLU ŞUBE 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

           Eğitim İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Antalya 1 No'lu Şubesinin Yönetim Kurulunun 13.03.2024 tarih ve 148 sayılı kararı gereğince, Eğitim ve Bilim İsgörenleri Sendikası Antalya 1 No'lu Şubesi 31.05.2024 Cuma günü saat 10.00’da aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Eğitim İş Antalya Şube binasında Antalya 1. Olağan Şube Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

           Çoğunluk sağlanamaması halinde 01.06.2024 Cumartesi günü saat 10.00' da Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezinin 4 ve 5 no'lu salonlarında aynı gündemle 1. Olağan Şube Genel Kurulu Toplantısı yapılacaktır. Genel Kurul ilanın gazetede yayınlanmasa hususunda;

            Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Gündem Maddeleri:

1. Yoklama ve açılış.

2. Saygı durusu ve İstiklal Marşı.

3. Divanın oluşturulması.

4. Divanin gündemi okuması ve oylanması.

5. Şube Başkanının konuşması.

6. Gerekli Komisyonların oluşturulması.

7. Yönetim ve Denetleme kurullar raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması.

8. Disiplin Kurulu raporunun okunması görüşülmesi.

9. Çalışma Programı ve bütenin görüşülerek karara bağlanması.

10. Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi.

11. Adayların konuşmaları.

12. Yönetim organlarının seçimleri. (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Genel Merkez Delegesi.)

13. Dilek ve temenniler.

14. Kapanış.

                                                                                            

 

                                                                                                                 Sadık ACAR

                                                                                                                Şube Başkanı