Güncel Şube Haberleri

02 Mayıs, 2024

EĞİTİM İŞ BİTLİS ŞUBESİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şubemiz 1.Olağan Genel Kurulunun 18.05.2024 Cumartesi günü 11.00-16.00 saatleri arasında Bitlis Eğitim-İş Şubesi Hüsrevpaşa Mahallesi Mavi İş Merkezi Kat:4 No:404 Merkez/Bitlis adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ve salt çoğunlukla toplanmasına, salt çoğunluk sağlanmaması halinde 19.05.2024 Pazar günü aynı yer ve saatlerde salt çoğunluk aranmadan toplanılmasına karar vermiştir.

Gündem:
  1.⁠ ⁠Yoklama ve açılış
2.⁠ ⁠Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
3.⁠ ⁠Divanın oluşturulması,
  4.⁠ ⁠Divanın gündemi okuması ve oylanması
5.⁠ ⁠Açılış konuşması
6.⁠ ⁠Gerekli komisyonların oluşturulması,
7.⁠ ⁠Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması,
8.⁠ ⁠Disiplin Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
9.⁠ ⁠Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
 10.⁠ ⁠Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi,
 11.⁠ ⁠Adayların konuşmaları,
 12.⁠ ⁠Seçimler,
13.⁠ ⁠Dilek ve temenniler,
   14.⁠ ⁠Kapanış.