Güncel Şube Haberleri

07 Mayıs, 2024

EĞİTİM İŞ DÜZCE ŞUBESİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Düzce Şubesi II. Olağan Genel Kurulu 22.05.2024 tarihinde   Cedidiye Mah. Mimar Sinan Caddesi Kavaklı Sokak Güler İş Merkezi No.3  Düzce /Merkez adresinde bulunan sendika çalışma ofisimizde saat 14.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurulumuz 26.05.2024 tarihinde Cedidiye Mah. Mimar Sinan Caddesi Kavaklı Sokak Güler İş Merkezi No.3  Düzce /Merkez  adresinde bulunan sendika çalışma ofisinde saat 10.00 – 16.00 saatleri arasında belirttiğimiz gündemle toplanacaktır.

Genel Kurula ilişkin belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz

Gülten GÖKPINAR

Şube Başkanı

 

Gündem Maddeleri

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divanın oluşturulması ve oylanması
 4. Yönetim Kurulunun organlarının raporlarının okunması ve aklanması
 5. Denetleme kurulu raporlarının okunması ve aklanması
 6. Disiplin Kurulu raporunun okunması
 7. Çalışma programı ve tahmini bütçenin görüşülerek karart bağlanması
 8. Zorunlu organlara yeni seçilecek adayların belirlenmesi
 9. Adayların Konuşması
 10. Seçimler
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış