Güncel Şube Haberleri

30 Nisan, 2024

EĞİTİM İŞ HATAY 2 NOLU ŞUBE 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamız Eğitim-İş Hatay 2 Nolu Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu 25.05.2024 Cumartesi günü saat 14.00'te, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 26.05.2024 Pazar günü saat 14.00'te İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacaktır.

EĞİTİM İŞ HATAY 2 NOLU ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1) Yoklama ve açılış

2) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

3) Divanın oluşturulması,

4) Divanın gündemi okuması ve oylanması

5) Açılış konuşması,

6) Gerekli komisyonların oluşturulması,

7) Yönetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,

8) Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması, 

9) Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi, 

10) Adayların konuşmaları

11) Seçimler 

12) Dilek ve temenniler, 

13) Kapanış.