Güncel Şube Haberleri

06 Mayıs, 2024

EĞİTİM-İŞ İSTANBUL 7 NOLU YÜKSEKÖĞRETİM ŞUBESİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şubemiz 1. Olağan Genel Kurulu 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11.00’da  Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu konferans salonunda; yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 11.00’da Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu konferans salonunda aşağıda belirlenen gündeme uygun olarak yapılacaktır.

1. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1- Yoklama ve açılış,

  2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

  3- Divan Kurulunun oluşturulması, Divanın gündemi okuması ve oylanması,

  4- Açılış Konuşması,

  5- Gerekli Komisyonların Oluşturulması,

  6- Çalışma Raporunun, Mali Raporun Sunulması, Görüşülmesi ve Aklanması,

  7- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Aklanması

  8- Disiplin Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Aklanması

9- Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin Görüşülerek Karara Bağlanması,

10- Şube Organlarına seçilecek adayların belirlenmesi ve tanıtımları,

11- Seçim Sandık Kuruluna görevlendirilecek üyelerin seçimi,

12- Dilek ve Öneriler,

13-Seçimler:

  1. Şube Yönetim Kuruluna üye seçimi,
  2. Şube Denetleme Kuruluna üye Seçimi,
  3. Şube Disiplin Kuruluna Üye Seçimi,
  4. Genel Merkez Delegelerinin Seçimi

14- Kapanış

 

EĞİTİM İŞ İSTANBUL 07 NOLU ŞUBE YÖNETİM KURULU