Güncel Şube Haberleri

03 Mayıs, 2024

EĞİTİM İŞ KIRKLARELİ ŞUBESİ 5.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şubemizin 5.Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 18.05.2024 Cumartesi Saat 13:00’da Eğitim-İş Kırklareli Şubesi Toplantı Salonu’nda çoğunluklu olarak, çoğunluğun sağlanamaması durumunda  ise 26.05.2024 Pazar Saat 11:00’de Taş Bebek Kahvecisi Salonu’nda çoğunluksuz olarak toplanacaktır.

 

Gündem:

1. Yoklama ve açılış

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divanın oluşturulması

4. Divanın gündemi okuması ve oylaması

5. Şube Başkanının açılış konuşması

6. Gerekli komisyonların oluşturulması

7. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması

8. Disiplin kurulu raporunun okunması, görüşülmesi

9. Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması

10. Önergelerin görüşülmesi

11. Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi

12. Adayların konuşması

13. Seçimler

14. Dilek ve temenniler

15. Kapanış