Güncel Şube Haberleri

11 Mayıs, 2024

Eğitim İş Trabzon Şubesi 7.Olağan Genel Kurulu

 Yönetim kurulumuzca alınmış olan karar gereğince, Eğitim-İş Trabzon Şubemizin 7. Olağan Kongresi 26Mayıs 2024 Pazar günü saat 11:00 - 17:00 ’de Trabzon Fen Lisesi salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

           

            İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 01 Haziran 2024 tarihinde aynı adreste, aynı saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

           

            Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                          

                                              

                                                                                               Tamer ÖZLÜ

                                                                                 Eğitim-İş Trabzon Şube Başkanı          

 

                                                                                                                                           

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Kongre Başkanlık Divanının Seçimi
  4. Şube Başkanının Konuşması
  5. Çalışma ve Mali Raporların Okunup Aklanması
  6. Konuşmalar
  7. Yönetim organlarının seçimi
  8. Dilek ve Öneriler
  9. Kapanış

 

EĞİTİM İŞ TARBZON ŞUBESİ ÇALIŞMA RAPORU