Güncel Şube Haberleri

27 Ocak, 2023

İZMİR 4 NOLU YÜKSEKÖĞRETİM ŞUBEMİZDE MOBBİNG KOMİSYONUNUN İLK TOPLANTISI YAPILDI

İzmir 4 No'lu Yükseköğretim Şubemizde Mobbing komisyonu kurulması çalışmaları başladı.

Toplantıda ilk olarak Komisyon başkanlığına Doç.Dr. Bilgin ÇELİK (DEÜ) ve Sekreterya görevine Öğr.Gör. Funda DEMİR (İYTE) seçilerek görevine resmen başladı. Komison toplantısında Komisyonun adının DEÜ de DR: Öğr.Üyesi olarak görev yaparken Mobbing'e uğrayan ve hemen ardından Kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Dr.Oktay GÖKDEMİR' i anmak adına  "Dr.Oktay GÖKDEMİR Mobbing Komisyonu"  olarak adlandırlıması kararı alındı.

    Komisyonumuzun tüm işgörenlerimize faydalı çalışmalar yaparak Mobiing' e son verilmesi yolunda emin adımlarla yürüyebilmesi  için başarılar diliyoruz.

İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi Yönetim Kurulu

Yaşasın Eğitim İş,

Yaşasın Birleşik Kamu İş.