Güncel Şube Haberleri

17 Temmuz, 2023

MOBBİNGE GEÇİT YOK! MAHKEMEDEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ALEYHİNE TAZMİNAT KARARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan sendika üyemiz Bilgin Çelik; kendisine okutmak amacıyla ders verilmeyerek ve mevcut dersleri de alınmak suretiyle mobbing uygulanmaya başlandığı sonrasında Bilim Jürisine alınmadığı, sonrasında davalı idare tarafından başlatılan manav projesi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlardan sonra baskıların arttığı, hakkında sürekli olarak disiplin soruşturmaları açıldığı, disiplin soruşturmalarında ifadesinin alınmak istenmesi amacıyla davalı üniversitenin en uzak birimin bulunduğu Kiraz ilçesine çağrıldığı, TÜBITAK bursu ile gittiği ABD görevlendirmesinin ABD'ye gitmesi sonrasında iptal edilmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldığı, bir takım yüksek lisans dersleri verilmeyerek maddi olarak zarar uğratılmaya devam edildiği, davalı idarede yaşanan bir takım aksaklıkların düzenlenmesi için davacı tarafından verilen dilekçelerin davacı hakkında disiplin soruşturması açılması amacıyla kullanıldığı, hakkında açılan disiplin soruşturmaları nedeni ile esas görevini icra edemediği, sürekli olarak savunmalar hazırlamak ve verilen disiplin soruşturmalarına karşı açmış olduğu davalar ile uğraşmak zorunda kaldığı gerekçesiyle kendisine sistematik olarak uygulanan mobbing sebebiyle açılan tazminat davasında mahkeme Dokuz Eylül Üniversitesi’ni 20.000,00-TL'lik manevi tazminat ödemeye mahkum etmiş, karar üst mahkemede de kesinleşmiştir. 

 

Mahkeme kararının, mobbingi yönetim şekli olarak belirlemiş olan tüm idareciler tarafından iyi okunmasını umuyor, bu tür sistematik saldırıların takipçisi olmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz. 

 

Karar için tıklayınız