Güncel Şube Haberleri

29 Mayıs, 2023

ZONGULDAK ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Ankara 28. İş mahkemesinin 2022/468 esas ve 2022/776 karar sayılı kararı ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Zonguldak Şubesinin 01.11.2020 tarihli olağan genel kurulunun iptaline karar verilmiştir.

İlgili karar gereğince, 6. Olağan genel kurulun 16.06.2023 tarihinde saat 11:00’de Zonguldak ASO Öğretmenevi toplantı salonunda toplanmasına çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.06.2023 tarihinde aynı saat ve aynı adreste aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

1. Yoklama ve Açılış

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divanın oluşturulması

4. Divanın gündemi okuması ve oylanması

5. Gerekli komisyonların oluşturulması

6. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması

7. Disiplin kurulu raporunun okunması, görüşülmesi

8. Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması

9. Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi

10. Adayların Konuşmaları

11. Seçimler

12. Dilek ve Temenniler

13. Kapanış

 

Eğitim İş Zonguldak Şube Adına 

 

                       İlhan YAŞAR                                                       Hüseyin BİNGÖL

 

 

Şube Çalışma Raporu Şube internet sitesinde yayınlanmıştır.Tıklayınız

Şube Denetleme Raporu Şube internet sitesinde yayınlanmıştır.Tıklayınız