Özlük-Hukuk Açılan Davalar

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

22.10.2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin değişiklikten önceki halinde, şube müdürü ve müdür düzeyindeki kadrolar için yazılı sınav sonrası sözlü sınav(mülakat) uygulaması yapılmakta ancak bu düzeydeki kadroların altındaki kadrolarda yalnızca yazılı sınavla atama söz konusu olmakta, bunlar için mülakat öngörülmemekteydi.  Ancak değişiklikle birlikte tüm görev ve kadrolar için artık yazılı sınavla birlikte mülakat sınavı uygulaması getirilmiştir. 

Diğer yandan yine bu yönetmelikte, şube müdürü ve müdürlük düzeyindeki kadroların altındaki kadrolar için yazılı sınavla birlikte mülakat uygulaması getirilmesinin yanında bu yazılı sınavda başarılı sayılma puanı da yetmiş(70) puandan atmış(60) puana indirilmiştir.

Değişikliğin amacı açıktır. İktidarın, memuriyet güvencesini hiçe saydığı, liyakat esası yerine sadakat esasını koyduğu sistemde, kendisinden olmayan hiçbir kademede yönetici bırakmamaya kararlı olduğu anlaşılmaktadır.   

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren bu hükümlerin iptali amacıyla Sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Dava Dilekçesi