Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Yök Başkanı İle Kanunsuz Emre İtaat Eden Rektörler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk

YÖK Başkanı Yusuf Ziya ÖZCAN tüm üniversitelere gönderdiği 24.02.2008 gün 225 sayılı yazı ile , türbanlı öğrencilerin derslere girebilmeleri için Anayasanın 10 ve 42. maddelerine yapılan eklerin yeterli olduğunu, bu konuda ayrıca yasal düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığını iddia ederek, Rektör’leri suç işlemeye davet etmiştir. TCK’nın 257. maddesi uyarınca “görevini kötüye kullanma” suçunu ; TCK’nın 217. maddesine göre ise “kanunlara uymamaya teşvik” suçunu işleyen YÖK Başkanı ile kanunsuz emre itaat eden üniversite rektörleri hakkında suç duyurusunda bulunduk.