Özlük-Hukuk Danıştay Kararları

DANIŞTAY’DAN “MİLLİ EĞİTİME” TOKAT GİBİ KARAR; “TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMELİ, ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARIDIR!”

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’in 15. maddesinde düzenlenen, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı yazılı sınavı sınav konuları arasında “Atatürk İlke ve İnkılapları” konusunun yer almaması ve bununla birlikte hukuka aykırı diğer hükümlerin iptali için dava açtığımızı duyurmuştuk.

Görülen davada Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’na, anlamak zorunda olduğu bir hususu yeniden hatırlatmıştır; “Türk Milli Eğitim Sisteminin temeli Atatürk İlke ve İnkılaplarıdır.”

Danıştay kararında; Türk Milli Eğitim Sisteminin temelinde Atatürk ilke ve İnkılaplarının bulunduğu, bu nedenle Türk Milli Eğitim sisteminin yönetim kademesinde yer alan müdür yardımcısı ve müdür yardımcılarının da belirtilen esaslar dahilinde eğitim vermesini sağlamak amacıyla Atatürk İlke ve İnkılap tarihi konusunda belirli bir seviyede bir bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Anılan karar sadece kurumsal olarak Bakanlığa değil, milli eğitimin her kademesinde görev yapan yöneticilere de bir uyarı niteliğindedir. Danıştay açıkça, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı hiçbir faaliyette bulunamazsınız! Öğrencilere bu temel değerler çerçevesinde eğitim vermek zorundasınız! demiştir.

Aynı gerekçelerle Yazılı Sınav Başvuru kılavuzunun da yürütmesi durdurulmuştur.

Söz konusu davada çok önemli başka bir mesele daha görüşülmüştür.

Kangren halini alan yönetici görevlendirmelerinde, müdürlerin yalnızca sözlü sınavla atanması meselesi de kararda yer almıştır. Danıştay 2. Dairesinin, Tetkik hakimi ile beş üyesinden iki tanesi, müdürlük görevlendirmelerinin yalnızca sözlü sınavla yapılmasının kariyer ve liyakat ilkesine aykırı olduğu yönünde görüş bildirmiş ancak diğer üyelerin oy çokluğu ile iptal talebimiz reddedilmiştir. Bu husus dahi tek başına uygulamanın ne denli sorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ilişkin hukuki süreç sendikamızca sürdürülecektir.  

        MERKEZ YÖNETİM KURULU 

İlgili karar için tıklayınız