Özlük-Hukuk Danıştay Kararları

NÖBET TUTMAMA EYLEMİNİ DANIŞTAY DA SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDA GÖRDÜ

Tekirdağ Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca “Nöbet görevini yerine getirmediği” gerekçesiyle sendikamız üyesi Öğretmen Neslin Çakır ile ilgili verilen 1/30 oranında ki maaş kesimi cezası üzerine Tekirdağ İdare Mahkemesi’nde açılan iptal davasında, mahkemece nöbet tutmama eylemi sendikal faaliyet kapsamında görülerek disiplin suçu işlenmediği sonucuna varılarak cezanın iptaline karar verilmişti. Mahkeme kararı, Tekirdağ Valiliği’nce temyiz edilmiş; temyiz talebi, Danıştay 12. Dairesi’nce reddedilerek ilk derece mahkemesi kararı üyemiz lehine onanmıştır.

Nöbet tutmama eyleminde hukuksal zeminde haklı olduğumuzu gösteren Danıştay 12.Dairesi’nin “Onama kararının” bir örneğini, bu konuda açılmış ve hala devam etmekte olan davalara da emsal teşkil edebileceği düşüncesiyle sitemizde yayınlıyoruz.