Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

1-3 Aralık "Laik, Bilimsel, Kamusal Eğitim" Kokart Eylemi Kararı