Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

2. NÖBET GÖREVİNİN VERİLEMEYECEĞİNE DAİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ