Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

BİLİŞİM SİSTEMLERİ TAAHÜTNAMESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı illere gönderdiği yazıda ''Bilişim Sistemleri Kullanım Taahhütnamesi''ni tüm bakanlık personelinden imzalamasını istemektedir.Sendikamız, bu konu ile ilgili olarak bakanlığa yazdığı yazıda;" bu işlemin suç teşkil ettiğini,üyelerimizin söz konusu taahhütnameyi imzalamayacağını" belirtmiştir.
Okul müdürleri,personelinden bu taahhütnameyi imzalamalarını sözlü olarak isterse,okul müdürlüklerine ekteki dilekçe verilecek, okul müdürlüğü dilekçeye cevaben yazılı olarak taahütnameyi imzalama talimatı verir ise taaahütname ''okul müdürünün yazılı talimatı üzerine imzalanmıştır'' ibaresi yazılarak imzalanacaktır.