Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

Birden Fazla Nöbet Görevi Eylem Kararı

Sendikamızın konu ile ilgili 10/01/2018 tarih ve 35 sayılı yazısı tıklayınız