Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sendikamızın konu ile ilgili yazısı

MYK karar örneği 

Dilekçe örneği