Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE ÖĞRETMEN /REHBER ÖĞRETMENLERİN İDAREYE VERECEKLERİ İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ