Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİNE İLİŞKİN DİLEKÇE

Dönüştürülen, birleştirilen ya da statüsü değiştirilen okullarda öğretmenin hizmet süresini tamamladığı gerekçesiyle İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme tercihlerine ilişkin dilekçe örneği ektedir.