Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

NORM FAZLALARI İÇİN ŞERH DİLEKÇESİ

Norm fazlaları ile ilgili norm güncellemeleri yapılmadan ilçelerde norm fazlaları tercih yapmaya zorlandığı için bununla ilgili olarak şerh dilekçesi ektedir.