Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

NORM FAZLASI ATAMALARA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1- Bazı şubelerimizden gelen bilgilere göre norm fazlası atamalarında resen atananların kararnamelerinde isteğe bağlı yazdığı belirtilmektedir. Bu durumda olan üyelerimiz için hazırlanan müracaat dilekçesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Dilekçe örneği

2- Bazı şubelerimizden gelen bilgilerde göre norm fazlası atamalarında, ataması yapılan öğretmenlerde norm güncellemelerinde norm açılacak okullarda çalışacak öğretmenlere ilişkin dilekçe örneğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Dilekçe örneği