Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

Öğle Arası Dinlenme Eylem Kararı(Ek Nöbet Eylem Kararı)