Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

Öğle Arası Dinlenme Hakkı Dilekçe Örneği

Öğle Arası Dinlenme Hakkı Dilekçe Örneği ve Bakanlığın görüş yazısı