Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

Öğretmenler Kurul Toplantılarında Okunacak Metin

Öncelikle belirtmek isterim ki okuyacağım bu metnin kurul tutanaklarına alınmasını, kurul kayıtlarına geçirilmesini istiyorum. Yazman arkadaşlarımın zorlanmaları halinde metnin bir örneğini sunabilirim.

Değerli öğretmen arkadaşlarım! Bugün kamuoyunu çokça meşgul eden ve içinde kariyer sisteminin de bulunduğu 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklama yapmak istiyorum

Bu kanun hukuksuzdur. Çünkü öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olduğunun altını çizen ilgili yasalarla çelişmektedir. Hukuksuzdur çünkü her öğretmen uzmandır ve uzmanlık belgesi de diplomasıdır. Hukuksuzdur çünkü hayata geçerse eşit işe eşit ücret ilkesi okullarda tamamen tarihe karışacaktır. Hukuksuzdur çünkü, hukukun temel ilkeleri gereğince kazanılmış haklar geri alınamaz. Nasıl bir gecede mühendislere artık teknikersiniz denemiyorsa, öğretmenlere de artık uzman değilsiniz denemez!

- Bu kanun adaletsizdir. Kanun zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye kategorize edilerek sömürülen öğretmenleri bu kez de uzman öğretmen, başöğretmen diye bölmeyi hedeflemektedir.

- Bu kanun tehlikelidir çünkü tahribatı sadece öğretmenlere değil tüm eğitim sistemine yönelik olacaktır. Öğrenciler ve veliler dahi, hangi unvana sahip öğretmenlerin sınıfında eğitim gördüğüne göre ayrışacaktır. Buradan suni bir rekabet ve muhtemeldir ki tıpkı bağış adı altında toplanan kayıt paraları gibi, illegal bir ekonomi doğurma riski yaratmaktadır.

- Bu kanun haksızdır çünkü her şeyden önce bu ülkenin bir tane Başöğretmeni olduğu ve bizim muradımızın da O Başöğretmen’ in unvanını paylaşmak değil O’nun mirasına sahip çıkmak olduğu gerçeğini hiçe saymaktadır. Kurulumuzu saygı ile selamlıyorum.