Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE İTİRAZ KOMİSYONUNA İTİRAZ EDİLMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 28.06.2016 tarih ve 7145763 sayılı yazısı ile öğretmenlerin performans değerlendirme notlarına itiraz edebilecekleri ve bu kapsamda olmak üzere itirazların değerlendirilmesi amacıyla itiraz komisyonu kurulması gerektiğini ifade etmiştir.

Değerlendirmeye henüz itiraz etmemiş olanlarla birlikte daha önce okuluna itiraz dilekçesi verenlerin de Bakanlığın yayınladığı söze konu bu yazı doğrultusunda örnek olarak yayınladığımız itiraz dilekçelerini vermeleri tavsiye olunur.