Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

ROTASYONA TABİ OLUP TERCİH YAPMAK İSTEYENLER ŞERHLİ DİLEKÇE VERMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün, Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azamî Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunda; 30.09.2015 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında 15 yılını dolduran öğretmenlerin, 20-24 Temmuz tarihleri arasında tercihlerinin alınacağı ve 29 Temmuz tarihinde de atamaların yapılacağı ilan edilmiştir.

Her yönüyle öğretmenleri mağdur edecek olan rotasyon uygulamasına karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirmiştik. Yayınlanan kılavuzdan da Bakanlığın öğretmenlerin yaşayacağı mağduriyete kulak tıkadığı anlaşılmaktadır. Bu aşamada Bakanlığı, yaratacağı mağduriyetler nedeniyle karşı karşıya kalacağı davalar konusunda tekrar uyarıyoruz ve yayınlanan kılavuz hükümlerini de yargıya taşıyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Sendikamızca rotasyon uygulamasının tümüyle iptali için açtığımız dava sonuçlanıncaya kadar bu noktada rotasyona tabi olan öğretmenlerin tercih yapmaması halinde resen atamaya tabi olacağı bilinmelidir. Bu şartlar altında tercih yapmak isteyen üyelerimizin kurumlarına, yayınladığımız şerh dilekçelerini vermelerini öneriyoruz.