Özlük-Hukuk İdari Mahkeme Kararları

20 ARALIK EYLEMİMİZDE YAŞANAN HUKUKSUZLUĞA YARGIDAN İLK TOKAT

20 Aralık 2014 tarihinde, özelleştirmelere, yağma ve talan düzenine, iş cinayetlerine, taşeronlaştırma ve esnek çalışmaya, ırkçı, gerici, bölücü eğitim sistemine karşı “Laik Eğitim ve Emeğe Saygı” yürüyüşümüze karşı Tandoğan’da gerçekleştirilen faşizan müdahale ve sonrasında üyelerimizden bazıları hakkında verilen disiplin cezaları hakkında yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde yargı, eylemimizi meşru ve haklı bularak üyemiz Mustafa Dinleyici hakkında verilen disiplin cezasını iptal etmiştir.

Gerçekleşen eylemin sendikal faaliyet ile toplanma ve gösteri yapma hakkı kapsamı sınırları içerinde gören mahkeme hukuksuzluğu yöntem olarak benimsemiş olanlara evrensel hukuk değerlerini tekrar hatırlatmıştır. Tamamen Anayasa hükümleri ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınan barışçıl ve demokratik bir eylem olan kitlesel basın açıklaması eylememizin suç olmadığı; aksine anayasal bir hak olduğu, asıl suçun şiddet uygulayan ve uygulatan kamu görevlilerince işlendiği açıktır.

Laik ve çağdaş eğitimi, emeği savunan tüm kitlelerle birlikte, sendikal örgütlenme ile temel hak ve özgürlükler adına sürdürülen hukuk mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU