Özlük-Hukuk İdari Mahkeme Kararları

Yönetici Değerlendirmesinde Yürütmeyi Durdurma Kararları

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Adana 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararları aldı.