Özlük-Hukuk Yönetmelikler

Personel Yönetmeliği

Bu yönetmelik; Eğitim-İş Genel Merkez ve şubelerinde çalıştırılacak personelin, işe alımı, çalışma koşulları, özlük hakları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektedir.