Eğitim İş Örgütler

Diyarbakır

CUMALİ AKATAY

Başkan

HÜSEYİN LAÇİN

Sekreter

SAİT VAKKAS SALICI

Mali Sekreter

HASAN KARAKIŞ

Örgütlenme Sekreteri

GÜL SEDA GÜNAY

Eğitim Sekreteri

GONCA BAĞYAPAN

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

FATMA SATAŞMAZ

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri