Bilgi Belge Yönetmelikler

Eğitim-İş Disiplin Kurulları Yönetmeliği

Bu yönetmelik, Eğitim İş Sendikasının merkez ve şube disiplin kurullarının kuruluş, yetki ve görevleri ile disiplin uygulamasına esas ceza türleri ve genel prensipleri tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.