Bilgi Belge Yönetmelikler

Eğitim-İş Eğitim Şurası ve Çalıştayları Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikasınca düzenlenecek eğitim şurası ve çalıştayların oluşumu ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.