Bilgi Belge Yönetmelikler

Eğitim-İş Görev Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM-İŞ Genel Merkez organ ve birimlerinin yetki ve görevlerini düzenlemektir.