Eğitim İş Örgütler

Kırklareli

YASEMEN SAYILGAN

Başkan

MURAT ADIGÜZEL

Sekreter

NAZMİ AKIN

Mali Sekreter

ABBAS GÜMÜŞ

Örgütlenme Sekreteri

BÜLENT AKBAYRAK

Eğitim Sekreteri

ÖZGÜL GİRGİN

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

ERKİN ŞENYEĞİT

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri