Özlük-Hukuk Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri

BAĞIMSIZ ANAOKULLARINDA NORM FAZLASI OLAN REHBER ÖĞRETMENLER İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE

Bağımsız Anaokullarında Rehber ÖğretnEm olarak görev yapmakta iken rehber öğretmenlik normunun kaldırılması nedeniyle okulu değiştirilen, ya da halen norm fazlası olarak çalışmakta olan öğretmenlere ilişkin başvuru dilekçesi ekte sunulmuştur.

Başvuru sonrasında idare olumsuz cevap verirse olumsuz cezap tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava yoluna gidilmesi gerekecektir.

Eğer başvuru yaptığımız tarih itibariyle 60 gün içinde hiç cevap verilmezse yine olumsuz cevap verildi (zım'ni red) anlamına geldiğinden 60 günün dolumundan itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekecektir.

 

Dava sürecine ilişkin olarak gerek bölge avukatlarımız gerekse genel merkez hukuk büromuz gerekli desteği verecektir.

 

Konu ile ilgili daha önce dava açmış olanlar var ise dava dosyalarına sendikamızın açtığı davaya verilen kararı ekletebilirler.

Örnek Dilekçeyi indirmek için tıklayınız