Özlük-Hukuk Yönetmelikler

Disiplin Kurulu Yönetmeliği

Bu yönetmelik, Eğitim İş Sendikasının merkez ve şube disiplin kurullarının kuruluş, yetki ve görevleri ile disiplin uygulamasına esas ceza türleri ve genel prensipleri tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.